Cách Chăm Sóc Cây Bằng Lăng

0
395
kỹ thuật chăm sóc cây bằng lăng
kỹ thuật chăm sóc cây bằng lăng

Bằng lăng là loài cây mau lớn, dễ chăm sóc, thường xuyên nhổ cỏ quanh gốc cây. Định kỳ ta vun gốc và bón thêm phân hữu cơ hoai mục, hoặc NPK để cây xanh tốt và cho hoa đẹp, cách chăm sóc cây bằng lăng.

Cách chăm sóc cây bằng lăng

cách chăm sóc cây bằng lăng
cách chăm sóc cây bằng lăng

Cây bằng lăng con ở giai đoạn vườn ươm phải được thường xuyên chăm sóc, làm sạch cỏ để tránh được những sâu bệnh gây hại. Khi phát hiện nấm bệnh tưới dung dịch booc đo 1% hay COC 85 liều lượng 25gr / cho 1-2 bình 8 lít, phun sương đều trên mặt lá và phun định kỳ 1 lần/ tuần.

chăm sóc cây bằng lăng
chăm sóc cây bằng lăng

Nếu sâu ăn lá hoặc một số côn trùng khác có thể dùng Bassa 50ND pha 1/400 – 1/600 hoặc dùng Methyl parathion 0,1% để phun. Phòng bệnh thối cổ rễ cho cây bằng lăng con bằng dung dịch Boocđo 1% họăc thuốc Benlate (1g/1lít) phun đều trên mặt luống. Nếu bệnh xuất hiện pha nồng độ 6g/10 lít nước phun cho 100 m2, tuần hai lần, phun liên tục trong 2 – 3 tuần.

kỹ thuật chăm sóc cây bằng lăng
kỹ thuật chăm sóc cây bằng lăng

 

 

Lượng phân bón trong 3 năm đầu như sau: phân chuồng 5-10kg, phân NPK 150g/gốc/năm. Các năm sau tăng dần lượng phân lên, nên bón phân vào lúc làm cỏ và vun gốc vào đầu, giữa và cuối mùa mưa. Luôn đảm bảo cho cây con đủ ấm, 2 tuần/lần làm cỏ, phá váng, tưới thêm một ít phân NPK: 30-30-30, pha loãng 1% để tưới.

cây bằng lăng
cây bằng lăng

Sau khi tưới phân cần tưới lại nước lả, để không làm cháy lá cây.