Cách Chăm Sóc Cây Lát Hoa

0
404

Trong những bài viết kỳ trước đã cung cấp cho bà con những thông tin về Cây Lát Hoa cũng như hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng Cây Lát Hoa và trồng Cây Lát Hoa. Cách chăm sóc cây lát hoa.

Cách Chăm Sóc Cây Lát Hoa

cây lát hoa
cây lát hoa

 

Trồng Cây Lát Hoa cũng giống như trồng các Cây Lâm Nghiệp khác. Bà con cũng cần chuẩn bị cây giống, làm đất, có thể trồng thành rừng hoặc trồng xen kẽ với những loại cây khác. Bà con cần đảm bảo trồng theo mật độ và thời vụ, địa hình như chúng tôi đã đề cập.

Việc chăm sóc ba năm đầu đời của cây kể từ khi trồng xuống đất là vô cùng quan trọng. Nó quyết định sự sinh trưởng, phát triển của cây và năng suất của cây sau này. Vì thế, trong 3 năm này bà con cần chăm sóc kỹ lưỡng hơn nhằm loại bỏ kịp thời cỏ dại, tạo cho Cây Lát Hoa và cây hỗn giao, cây phù trợ sinh trưởng bình thường.

cây cảnh đường phố
cây cảnh đường phố

Nội dung và thời gian chăm sóc:

Năm đầu: chăm sóc 3 lần

Trồng vụ xuân, chăm sóc 2 lần: Bà con tiến hành chăm sóc lần 1 vào tháng 7-8 xới cỏ quanh gốc có đường kính 60-100cm. Lần hai vào tháng 9-10 cắt bỏ dây leo, cây bụi, cây tái sinh chèn lấn Cây Lát Hoa.

Trồng vụ thu: chăm sóc 1 lần vào tháng 10-11. Vun xới gốc có đường kính 60-100cm.

Trong năm đầu bà con lưu ý: Sau khi trồng 1-2 tháng tiến hành nghiệm thu để xác định diện tích trồng và tỷ lệ cây sống

Năm thứ hai: Chăm sóc 3 lần

cây cảnh cho thuê
cây cảnh cho thuê

Lần 1: tháng 3-4 trừ bỏ dây leo, cây bụi ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của Cây Lát Hoa. Tỉa những chồi bên mọc vào vụ xuân, vụ thu.

Lần 2: Tháng 6-7 vun gốc, trừ bỏ dây leo xâm lấn. Trong quá trình chăm sóc giữ lại các cây gỗ tái sinh không ảnh hưởng tới sinh trưởng của Cây Lát Hoa.

Lần 3: Phát dây leo cây bụi ảnh hưởng tới Cây Lát Hoa. Tỉa cành cho Cây Lát Hoa: năm thứ hai, ba cần chặt bỏ 2 đợt trong năm vào tháng 3-4 và 8-9 khi các chồi đã xuất hiện.

Năm thứ ba: Chăm sóc hai lần vào tháng 4 -11

Nội dung chăm sóc: cắt bỏ dây leo, chặt hết cây bụi chèn lấn. Sang năm thứ 4 rừng khép tán, tiến hành tỉa thưa, đặc biệt nếu Keo có hiện tượng lấn át Lát Hoa thì phải chặt bỏ bớt Keo.

cây cảnh trang trí
cây cảnh trang trí

Trồng nông lâm kết hợp, sau khi thu hoạch cây nông nghiệp lần thứ nhất, xới vun gốc cho Cây Lát Hoa, sau vụ thu hoạch thứ hai, xới vun gốc cho cây. Năm thứ 3 phát thực bì lần 1 vào tháng 4-5, vun gốc 1 lần vào tháng 10-11. Quá trình chăm sóc cần giữ lại cây tái sinh.
Nuôi dưỡng và bảo vệ rừng Cây Lát Hoa

Đến 4 tuổi rừng đã khép tán, bà con tiến hành tỉa bỏ những cây xấu và chặt bỏ những cây phù trợ ảnh hưởng tới cây trồng chính nhằm đảm bảo khoảng sống cho cây sinh trưởng tốt. Đồng thời, bà con giữ lại cây có thân hình đẹp, cây tái sinh, cây phù trợ không ảnh hưởng tới cây trồng chính.