Home Tags Cây bí trắng

Tag: cây bí trắng

Cây Bí Xanh

Cây Bí Xanh trồng thành giàn cây che bóng, giàn cây lấy quả làm thực phẩm,… Ngoài ra, cây bí xanh còn được trồng...