Home Tags Cây bí xanh

Tag: cây bí xanh

Cây Bí Xanh

Cây Bí Xanh trồng thành giàn cây che bóng, giàn cây lấy quả làm thực phẩm,… Ngoài ra, cây bí xanh còn được trồng...