Home Tags Cây sao đen đẹp

Tag: cây sao đen đẹp

Cây Sao Đen

Cây sao đen trồng trong công viên , đường phố, trường học, nhà máy, xí nghiệp, lấy bóng mát, lọc khí bụi, tái tạo cảnh...