Home Tags Hoa kim ngân

Tag: hoa kim ngân

Cây Kim Ngân Hoa

  Cây kim ngân hoa sáng có màu trắng bạc, chiều chuyển màu vàng kim nên có tên kim ngân ngoài ra kim ngân còn...