Home Tags Kỹ thuật chăm sóc cây bằng lăng

Tag: kỹ thuật chăm sóc cây bằng lăng

Cách Chăm Sóc Cây Bằng Lăng

Bằng lăng là loài cây mau lớn, dễ chăm sóc, thường xuyên nhổ cỏ quanh gốc cây. Định kỳ ta vun gốc và bón...