Home Tags Kỹ thuật trồng cây lim xẹt

Tag: kỹ thuật trồng cây lim xẹt

Kỹ Thuật Chăm Sóc Cây Lim Xẹt

Kỹ thuật chăm sóc cây lim xẹt, trong rừng tự nhiên Lim xẹt ra hoa kết quả ở tuổi 7-8, đến tuổi 15-20 rất...

Kỹ Thuật Trồng Cây Lim Xẹt

Kỹ thuật trồng cây lim xẹt đối với cây trồng cảnh quan đô thị: trồng cây có kích thước lớn (cao hơn 1,2m), do...