Home Tags ở đâu bán cây giáng hương

Tag: ở đâu bán cây giáng hương

Ở Đâu Bán Cây Giáng Hương

Cây giáng hương tên thường gọi là giáng hương. Tên khoa học là Pterocarpus macrocarpus Kurz là họ đậu. Giáng hương có nguồn gốc...