Home Tags Xẹt vảy

Tag: xẹt vảy

Kỹ Thuật Chăm Sóc Cây Lim Xẹt

Kỹ thuật chăm sóc cây lim xẹt, trong rừng tự nhiên Lim xẹt ra hoa kết quả ở tuổi 7-8, đến tuổi 15-20 rất...